ŠIaurės europos tvarkos provincija

ĮSikūnijusio žodžio instituto

Aušros vartų švč.Mergelės marijos provincija

LIUKSEMBURGE, OLANDIJOJE, VOKIETIJOJE, ISLANDIJOJE, ŠKOTIJOJE IR AIRIJOJE

Istorija

Mūsų provincijos istorija prasideda 2003 m. pirmuoju „Įsikūnijusio žodžio“ įsikūrimu Šiaurės Europoje, konkrečiai – Lietuvoje. Dėl šios priežasties mūsų provincija iškart buvo patikėta Aušros Vartų Mergelės Marijos, kurios paveikslas eksponuojamas Lietuvos sostinėje Vilniuje, protekcijai. 

2004 m. ji buvo įkurta pietų Nyderlanduose, 2005 m. – jau ir šiaurės Nyderlanduose, taip pat Islandijoje. 2009 m. mūsų misija prasidėjo Vokietijoje, tuokart Berlyno diocezijoje, o 2015 m. ir pietinėje jos dalyje, Bavarijoje. 2016 m. misija Škotijoje buvo prijungta ir iš delegacijos virto provincija. 2017 m. atvykome į Liuksemburgą, 2019 m. mūsų misionieriai atsirado ir Airijoje....

Istorija